Ma-Mi Műhely hűségkártya ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Ma-Mi Műhely hűségkártya, Pataki Nagy Éva egyéni váll. (adószám: 10741904-2-13, székhely: 1126 Budapest Kiss János Alt utca 39. ) (a továbbiakban: „Ma-Mi Műhely.“) törzsvásárlói programot működtet a Ma-Mi Műhely elnevezésű baba-mama központban, kizárólagosan a Ma-Mi Műhely vásárlói részére.

A Program célja, hogy Ma-Mi Műhely vásárlói, látogatói a szolgáltatások igénybevétele, vagy valamilyen meghirdetett egyedi akcióban való részvétel esetén kedvezményekben részesüljenek.

1. Részvétel a Programban, regisztráció

1.1. A Programban való részvételhez feltétlenül szükséges egy egyedi azonosítóval (sorszám) ellátott kártya.
1.2. A kártyát személyesen, a Ma-Mi Műhelyben vagy online lehet igényleni. Egy személy, korlát nélkül igényelhet kártyát.
1.3. A kártyaigénylésnek díja nincs, illetve nem feltétele az előzetes vásárlás sem.
1.4. A  kártya igényléséhez feltétlenül szükséges adatok: e-mail cím és név. A további adatok (cím, telefonszám, születési dátum, stb) megadása nem feltétel, de megkönnyíti a későbbi kapcsolattartást, illetve az egyes akciókban való részvételhez szükséges, ezért javasol.

1.5 A kártya díja 12.000 Ft, amelyek egy összegben készpénzben, online átutalással vagy a www.mamimuhely.hu oldalon kártyás fizetéssel rendezhet.

1.6  A kártya átruházható, a kártyát az azon feltüntetett név birtokosa használhatja.

2.Felhasználhatóság

2.1 A kártya, az összeg befizetésétől számított 30 naptári napon belül felhasználható. A felhasználhatóságra vonatkozólag kikötés:

I. A Ma-Mi Műhely tematikus, heti, kétheti állandó programjaira használható fel, maximum négy  alkalommal. Az alkalmak felhasználhatósága pecsét  és elektronikus rögzítés útján kerül adminisztrálásra.

II. A hűségkártya nem használható fel a kiemelt eseményekre és nem használható fel négy alkalomnál többször.

3. A kártya elvesztése

3.1A kártyát, az azon szereplő kártyaszámot csak a Ma-Mi Műhely másolhatja és rögzítheti (ideértve az elektronikus úton történő másolást és rögzítést is). A kártya, az azon szereplő  kártyaszám másolása, egyéb duplikációja vagy módosítása nem megengedett.
3.2. Kérjük, haladéktalanul jelentsd hogyha a kártyát elveszett.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Ma-Mi Műhely Hűségkártyát bármely 16. életévét betöltött természetes személy vásárolhat. A Programra és az abban való részvételre a magyar jog az irányadó és a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

4.2.  A hűségkártyához a Ma-Mi Műhely kávézójában 15% kedvezmény társul, bármilyen fogyasztási cikk esetén. A kedvezmény mértéke egy összegben kerül levonásra az adott nap fogyasztási számla végösszegéből.
4.3. A regisztrációval, valamint a kártya használatával a kártya birtokosa hozzájárul a hűségprogramban való részvétel jelen dokumentumban ismertetett feltételeihez. A regisztráció során az adatai megadásával kijelenti, hogy jogképes, az adatok megadására jogosult, és a megadott adatok helyesek. A regisztráció során megadott személyes adatokat a mamimuhely.hu/adatkezeles oldalon elérhető Ma-Mi Műhely Adatvédelmi Szabályzat-ban meghatározott feltételek szerint kezeljük.
4.4  A kártya regisztrációja során megadott név nem kerül automatikusan a részletes számlára/blokkra.
4.5. A Ma-Mi Műhely megtagadhatja egyes kártyák kiadását, aktiválását és felfüggesztheti azok használatát, amennyiben visszaélés, vagy nem szabályszerű használat gyanúja merül fel.
4.6. A Ma-Mi Műhely fenntartja a jogot, hogy egyes meghatározott áruk és/vagy szolgáltatások körét kizárja a hűségprogramból.
4.7. A kizárt termékek és/vagy szolgáltatások körét a Facebook/mamimuhely oldalon tesszük közzé.
4.8. Amennyiben a kártya regisztrációja, aktiválása, illetve használata kapcsán probléma merül fel, illetve adatváltozás esetén a mamimuhely@bodzavilla.hu  e-mail címen nyújtunk 2 munkanapon belül segítséget.
4.9. A szerződéskötés és a kapcsolattarás kizárólag magyar nyelven történik.