Image Alt

Panaszkezelési jegyzőkönyvminta

A jegyzőkönyv másolatot a fogyasztónak a vállalkozás köteles átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az érdemi válasszal együtt köteles a vállalkozás a fogyasztó részére megküldeni.

JEGYZŐKÖNYV

a fogyasztó szóbeli panaszáról a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján

Fogyasztó neve és lakcíme:
A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja:
A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke:
A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges):
A panasz egyedi azonosítószáma [1]:

 

A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje:
A jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása:
A fogyasztó aláírása [2]:

[1] A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén.

[2] A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével.